Kategori: Toplumsal Psikoloji

Toplumsal psikoloji

Toplumsal psikoloji , araştırma alanları arasında biz toplumsal sorunlara inmeye çalışacağız. Bunun toplum sorunu mu kişisel sorun mu? Açıklamaya bilimsel yolları dayanak gösterecek şekilde size sunmaya çalışacağız.
Toplumsal psikolojiyi araştıran sosyal psikoloji ve sosyolojidir. Bu alanları biz birleştirip size sunmaya çalışacağız.
Her toplumun kendine göre psikoloji vardır. Bu psikolojiyi araştıran psikolog veya sosyologlardır. Biz bu sorunlara inmeye ve bu sorunların nedenin araştırmalar dahilinde detaylıca inceleme alanı olarak tartışmalar başlatmaya çalışacağız.
Herkes doğduğu toplumdan etkilenir, büyür ve o toplumun geleneklerine itaat eder. Bu yüzden birinin psikolojik sorunlarını sadece kişisel olarak ele alırsak bu eksik kalmış bir araştırmadır. Çünkü insanlar toplumda büyür toplumda yaşar ve toplumda ölür.
Hayatımız yaşadığımız toplum ile bire bir olmasada bizim yaşadığımız toplum her zaman bizi etkileyen önemli bir faktördür. Bu topluma aile ile başlayıp ölene kadar tüm geleneklerinden etkileriniz. Bunun başka bir çaresi yok aslında. Bizde toplumdayız ve yaşıyoruz. Bu yüzden toplum psikolojisi ortaya çıkmıştır.
Yeni akım her zaman yenilikçi olamaya devam edecektir.

Sınav stresi

Bir çok kişi sınava girerken en büyük...

Postmodern feminizm

Postmodern feminizm Postmodern feminizm de tıpkı siyah...

Siyah Feminizm

Siyah Feminizm Ana hatları çizilen feminizm çeşitleri,...

Köktenci Feminizm

Köktenci Feminizm Köktenci feminizmin çekirdeğini, kadın sömürüsünden...

Sosyalist Feminizm

Sosyalist Feminizm Sosyalist feminizm, Marx’m çatışma kuramından...

Liberal Feminizm

Liberal Feminizm Liberal feminizm toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin...

Feminist Yaklaşımlar

Feminist Yaklaşımlar Feminist hareketler, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini...

İşlevselci Yaklaşımlar

İşlevselci Yaklaşım İşlevselci yaklaşım toplumu parçalan birbiriyle...

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Yaklaşımlar

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Yaklaşımlar Toplumsal cinsiyetin, toplumsal...

Toplumsal Cinsiyet Hiyerarşisi

Toplumsal Cinsiyet Hiyerarşisi Toplumsal Cinsiyet Hiyerarşisi: Connell,...