Toplumsal cinsiyetin toplumsallaşması
25 Oca, 2018 15:35 tarihinde eklendi

Toplumsal cinsiyetin toplumsallaşması

Toplumsal cinsiyetin toplumsallaşması

Toplumsal cinsiyetin toplumsallaşması

Son yıllarda toplumsallaşma ve toplumsal cinsiyet rolleri kuramları, giderek artan sayıda sosyolog tarafından eleştirilmektedir. Bu sosyologlar, cinsiyeti biyolojik olarak belirlenmiş, toplumsal cinsiyeti ise toplumsal olarak öğrenilmiş olarak görmek yerine her ikisinin de toplumsal olarak kurulan ürünler olduğunu kabul etmemiz gerektiğini savunmaktadırlar. Sadece, sabit bir “öz”den yoksun olan ve toplum tarafından yaratılan toplumsal cinsiyet değil, insanın biyolojik bedeninin kendisi de onu şekillendiren ve çeşitli yollarla değiştiren toplumsal güçlerin etkisi altındadır. Bedenlerimizi “doğal” olarak görülenin dışındaki şekillerde de anlamlandırabiliriz. Bireyler kendi bedenlerini istedikleri gibi idman ve perhizden piercinge, kişisel modaya, estetik cerrahiye, hatta cinsiyet değiştirme ameliyatlarına dek uzanan bir yelpazede kurabilmekte ya da yeniden yapılandırabilmektedir.

Gelişen teknoloji bedenlerimizin fiziksel sınırlarını bulanıklaştırmaktadır. Bu yüzden, söz konusu sav, insan bedeni ve biyolojisinin ‘verili’ olmadığını, insanların müdahalelerine ve farklı toplumsal bağlamlarda belirlenen kişisel seçimlere göre biçimlendirilmeye
açık olduğunu ileri sürmektedir.

Toplumsal cinsiyetin toplumsallaşması Tartışmaları

Bu bakışa açısına göre, toplumsal cinsiyet rollerine ve rol öğrenmeye odaklanan yazarlar, örtük olarak cinsiyet
farklılığının biyolojik temelleri olduğunu varsaymaktadırlar. Toplumsallaşma yaklaşımına göre, cinsler arasındaki biyolojik ayrım, toplum içinde “kültürel olarak inceltilecek” bir çerçeve sunar. Bu yaklaşıma karşı hem cinsiyetin hem de toplumsal cinsiyetin toplumsal olarak kurulduğuna inanan kuramcılar ise, cinsiyete bağlı farklılıkların biyolojik temelleri olduğu savını tamamen reddetmektedirler. Cinsel kimlikler, toplumda algılanan cinsiyet farklılıklarına göre ortaya çıkmakta ve sırası geldiğinde bu farklılıkları yeniden şekillendirmektedir. Sözgelimi erillik hakkındaki tasarımların fiziksel kuvvetve “bıçkın” tavırlarla ıralandığı bir toplum, erkekleri belli bir beden imgesi ve tavır geliştirmeye teşvik edecektir.Bir başka deyişle, cinsel kimlikler ve cinsiyet farklılıkları insan bedeninde birbirinden ayrılamayacak şekilde bir arada bulunur. (Connell 1987; Scott ve Morgan 1993; Butler 1999).

 

avatar
2 Yapılan Yorumlar
0 Yorumlara Yanıtlar
0 Yorumları Takip edenler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
1 Yorum yazarları
Selentoplumsal cinsiyet ve biyolojik nedenler-cinsel yönelim-toplumsal cinsiyet Son yorum yazarları
  Abone ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Selen
Ziyaretçi
Selen

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği olgusu herkese empoze edilmelidir.

trackback

[…] Toplumsal cinsiyetin toplumsallaşması […]