Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Yaklaşımlar
31 Oca, 2018 15:34 tarihinde eklendi

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Yaklaşımlar

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Yaklaşımlar

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Yaklaşımlar

Toplumsal cinsiyetin, toplumsal olarak yaratılan ve erkekler ile kadınlara farklı kimlikler ve roller yükleyen bir kavram olduğunu gördük. Bununla beraber, Bob Connell ve Mâirtın Mac an Ghaill’in de bize gösterdiği gibi, toplumsal cinsiyet farklılıkları nadiren tarafsızdır -toplumsal cinsiyet hemen her toplumda önemli bir tabakalaşma biçimidir. Toplumsal cinsiyet, bireylerin ve grupların elde edebilecekleri fırsatları ve yaşam şanslarını belirleyen hayati bir etkendir ve evden devlet kademelerine dek tüm toplumsal kurumlarda üstlenebilecekleri rolleri esaslı bir şekilde etkiler. Her ne kadar, erkeklerin ve kadınların rolleri kültürden kültüre çeşitlilik gösterse de, kadınlarının erkeklerinden daha güçlü olduğu bilinen bir toplum yoktur.

Toplumlarda Genel iş bölümü

Erkeklerin rollerine genellikle daha fazla değer yüklenir ve bu rollerin ödülleri daha büyüktür: Neredeyse her kültürde çocuk yetiştirme ve ev işleri konusundaki sorumluluklar öncelikle kadınlara aittir; erkeklerse geleneksel olarak eve ekmek getirmek ve ailenin refahını sağlamakla yükümlüdürler. Cinsler arasında hüküm süren bu iş bölümü, erkeklerin ve kadınların güç, saygınlık ve servet bakımından birbirlerine eşit olmayan konumlarda bulunduklarının kanıksanmasına yol açmıştır.

Günümüzde

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde yaşayan kadınların durumunda meydana gelen iyileşmelere olmuştur. Toplumsal cinsiyet farklılıkları toplumsal eşitsizlikler için temel teşkil etmeyi sürdürmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini araştırmak ve açıklayabilmek sosyologların temel kaygılarında biri haline gelmiştir. Erkeklerin kadınlar üzerinde ekonomi, siyaset, aile ve diğer alanlarda sürüp giden egemenliğini açıklamaya yönelik pek çok kuramsal görüş ortaya atılmıştır. Bu makalede, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin doğasını toplum düzeyinde açıklamaya çalışan ana kuramsal yaklaşımları ele alacağız; belli yer ve kurumlarda karşılaşılan toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle ilgili tartışmaları ise alttaki diğer başlıklarda ele alacağız.

İŞLEVSELCİ YAKLAŞIM
FEMİNİST YAKLAŞIMLAR

 

avatar
3 Yapılan Yorumlar
0 Yorumlara Yanıtlar
0 Yorumları Takip edenler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
0 Yorum yazarları
Siyah Feminizm-Siyah feminizm ve ırkçılık-beli hooks-yeni akımKöktenci Feminizm - Yeni AkımFeminist Yaklaşımlar-Siyah feminist-Sosyal feminist-Lİberal feminist Son yorum yazarları
  Abone ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
trackback

[…] eğilimi taşımaktadırlar. Amerikalı siyah feministlerin yazıları, siyah topluluklarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinde köleciliğin güçlü mirasının, ayrımcılığın ve yurttaş hakları hareketinin […]

trackback

[…] evrensel bir fenomen olarak görmek mümkün değildir: aksi takdirde, biyolojik indirgemecilik toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle ilgili tüm karmaşık sorunları kadınlarla erkekler arasındaki basit bir ayrıma bağlama […]

trackback

[…] Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Yaklaşımlar […]