Toplumsal Cinsiyet ve Biyoloji
25 Oca, 2018 15:56 tarihinde eklendi

Toplumsal Cinsiyet ve Biyoloji

Toplumsal Cinsiyet ve Biyoloji

Toplumsal Cinsiyet ve Biyoloji

Kadınların ve erkeklerin davranışlarındaki farklılıklar, nereye kadar toplumsal cinsiyetin değil de cinsiyetin bir sonucudur? Bir başka deyişle, ne kadarı biyolojik farklılıkların bir sonucudur? “Cinsel davranış ve biyoloji” , kimi yazarlar kadın ve erkek arasındaki doğuştan gelen davranış farklılıklarının nedeninin insan biyolojisi -hormonlardan ve kromozomlardan, beynin ebatlarına ve kalıtsal özelliklerine uzanan bir yelpazede- olduğunu savunmaktadırlar. Bu farklılıkların her kültürde belli bir biçimde kendini gösterdiğini, dolayısıyla çoğu toplumu ıralayan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden doğal etkenlerin sorumlu olduğunu ileri sürmektedirler. Sözgelimi, bu araştırmacılar genellikle her kültürde kadınlar yerine erkeklerin avlanmaları ve savaşa katılmaları olgusuna dikkati çekmektedirler. Kuşkusuz, diye devam etmektedirler, bu durum, erkeklerin kadınlarda eksik olan biyolojik temelli bir saldırganlık eğilimine sahip olduğuna işaret etmektedir.

Toplumsal Cinsiyet ve Biyoloji Tartışmaları

Pek çok araştırmacı bu savı yeterince ikna edici bulmamaktadır. Erkeklerin saldırganlık düzeyinin, faklı kültürlere göre çeşitlilik gösterdiğine ve bazı kültürlerde kadınlardan daha edilgin ya da nazik olmalarının beklendiğine dikkat çekmektedir. (Elshtain 1987). Eleştirmenler, “doğal farklılık” kuramlarının, insan davranışıyla ilgili yere ve zamana göre farklılık gösterebilen insan bilimsel ya da tarihsel kanıtlardan ziyade hayvan davranışlarından elde edilmiş verilere dayandırıldığına dikkati çekmektedirler. Dahası, mizaci bir davranışın evrensel olmasından harekede köklerinin biyolojik olduğu sonucuna varılamaz; bu gibi ırasalları ortaya çıkaran genel bir kültürel etken de var olabilir, diye eklemektedirler. Söz gelimi, çoğu kültürde kadınların çoğunluğu yaşamlarının hatırı sayılır bir bölümünde çocuk baktıkları için avlarda ya da savaşlarda yer alamazlar.

Her ne kadar biyolojik etkenlerin kadınların ve erkeklerin davranış örüntülerini belirlediği varsayımı gözden uzak tutulmazsa da, böyle bir etkilenimin fizyolojik köklerini ortaya çıkarmak için neredeyse bir yüzyıldır yapılan tüm çalışmalar başarısız olmuştur. Biyolojik güçleri insan erkek ve dişilerinin sergilediği karmaşık toplumsal davranışlarla ilişkilendiren bu gibi bir düzeneğin varlığına ilişkin hiçbir kanıt yoktur (Connell 1987). Bireylerin doğuştan gelen bir tür eğilime uyduklarını savunan kuramlar, insan davranışının şekillenmesinde toplumsal etkileşimin oynadığı can alıcı rolü gözardı etmektedirler.

Toplumsal cinsiyet

Toplumsal cinsiyetin toplumlaşması

Cinsel yönelim

avatar
1 Yapılan Yorumlar
0 Yorumlara Yanıtlar
0 Yorumları Takip edenler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
0 Yorum yazarları
Toplumsal cinsiyet-cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki fark-yeni akım Son yorum yazarları
  Abone ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
trackback

[…] Toplumsal Cinsiyet ve Biyoloji […]