Mavi Dergi

Sosyal Psikoloji Nedir

Sosyal Psikoloji Nedir

Sosyal psikoloji nedir?

 Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını bilimsel açıklamaya çalışan bir bilimdir. 

 Sosyal psikoloji toplumsal şartların insanlar üzerindeki etkisini araştıran bilim dalıdır. 

Bu alanda araştırma yapanlar genellikle psikolog veya sosyologlardan oluşmaktadır. Buna rağmen bütün sosyal psikologlar hem birey, hem de topluluk bazında çalışırlar. Benzerliklerine rağmen iki alan amaçları, yaklaşımları, yöntemleri ve terimlerinde farklılaşırlar.

 İnsanlar ve hayvanlar toplu olarak yaşar yani toplumsal varlıklardır ve bu toplumsallık yüzünden sosyal varlıklardır. Bu sosyal varlıkları sadece psikolojik açıdan kişisel olarak inceleyemeyiz çünkü bir kişinin psikolojik sorunlarıda sadece kişisel değildir. Bunun bir çok nedeni olabilir. Sosyal psikolojinin nedeni ise bu nedenleri toplumla alakasını araştırmaktır.

Sosyal psikoloji aslında psikolojinin tüm tekniklerini kulanır fakat bunu kulanırken deneylerde öncelikle bireyin tek başına ne yapacağını daha sonra sosyal olarak ne yapacağını araştırır.

Sosyal psikoloji neden önemlidir?

Psikoloji varken neden sosyal psikoloji olsun ki diye düşünebiliriz fakat bunu düşünmek biraz absürt kaçabilir çünkü psikoloji tek başına bunların hepsini araştıramaz. Örneğin psikolojinin alt dalları olarak eğitim psikolojisi, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi gibi bir çok alan var bunlar psikolojiyi geliştirme açısından oldukça önemlidir. Diyelim ki alt dallar olmasaydı psikoloji tek başına bu tüm bölümler ile ilgilenebilir miydi? Tabi ki hayır. Sosyal psikolojide bu yüzden var yani psikolojinin toplumla olan bağlantısını araştırmasını sağlar.

 

Sosyal psikolojinin amacı

Sosyal psikoloji grup üyelerinin uyum sağlama, kurallara uyma, itaat, itaatsizlik gibi konularda bilimsel araştırma yapan bir alandır amacı grupların veya toplumların psikolojisiniz öğrenmektir. Kısacası kişilik psikoloji sadece kişiyle uğraşırken sosyal psikolojide sadece bir grup veya toplumla uğraşmasıdır.

Bu yazdıklarımdan yola çıkarak aslında sosyal psikolojinin gerekliliği ve sosyal psikolojinin her alanda etkili olması gerekliliği mevcut klinik psikologlar kadar sosyal psikologlarında gerekliliği göz önündedir.

Biz kişileri ve hayattı hiç bir zaman tek yaşayamadık. Doğumdan beri sosyal çevremiz olan aile ve bizi sosyalleştiren en küçük grup olan aileden geldik ve doğduğumuz aile hangi toplumdaysa o toplumun sosyal yaşantısı bizim sosyal yaşantımıza benzerlik gösterir.

Örneğin: Ben Urfa’da doğdum. Urfa’da aşiret geleneğinin yaygınlığı ve o aşiretlerin konuşma, davranış biçimleri gibi bir çok şeyde ortak olduğumuzu kısa bir örnek ile açıklayayım. Mesela Urfa’da konuştuğum zaman çoğu zaman benim hangi aşiretten olduğumu bilen kişiler olur daha önce hiç tanışmamış olmama rağmen çünkü büyüyüp doğduğum aşiretten çoğu şeyi aldığım aşikardır. Burda anlatmak istediğim aslında sosyal psikolojinin ne kadar önemli olduğudur. İnsanlar sosyal bir varlık ve her sosyal yapının bir psikolojisi vardır.