17 Oca, 2018 16:23 tarihinde eklendi

Sosyal Etki

Sosyal Etki

Sosyal Etki

Sosyal etki , bir bireyin davranış veya inançlarını, bir kişi veya grubun gerçek veya hayali, niyetli veya niyetsiz baskısının etkisiyle değiştirmesidir.

Sosyal etki kişinin farkındalık duygusunu yok eder. Sürü psikoloji dediğimiz bu durum aslında var olan bir şeydir.

Sosyal Normların Oluşumu

Standardizasyon

Sherif’in Otokinetik Etki Deneyi:

Katılımcı tamamen karanlık bir odaya alınır.

Işık noktasının ne kadar hareket ettiğini tahmin edecektir.

1- Birey yalnız olduğu durumda tahminde bulunurken nasıl davranıyor?

Deneyin Gelişimi

1- Bireysel Deneyler: Bireylerin herhangi bir referans noktaları olmadığından içsel normlarını oluşturuyorlar. Her bir tahmin, bu norm etrafında belli bir sapma dahilinde dağılıyor.

2- Grup Deneyleri: Denekler iki deney koşuluna ayrılır.

Birinci koşulda, denekler önce bireysel olarak, sonrasında ise grup halinde odaya alınır.

Sonuçlar

1- Bireysel ölçümlerde birey belirli bir referans noktası oluşturur.

2- Bireysel normlar, grup normuna yaklaşır.

3- Yalnızca grup koşulunda, grup normu oluşur.

Konformite ve Normatif Etki

Konformite nedir: Bir grubun üyelerini, sosyal norma uymaya sevkeden, psikolojik süreçtir.

Konformite Koşulları

1.Grupta belirli bir normun olması ve grubun nomik olması.

2.Bireyin görüşünün grup normundan farklılık göstermesi.

konformite deneyi
Konformite Deneyi

Asch’in Konformite Deneyi

 

Fiziksel gerçekliğin belirgin olduğu bir durum araştırılıyor.

⇒Denekler grup halinde odaya alınıyor.

⇒Grupta yalnızca bir tane gerçek denek var.

⇒Denekler 7 veya 9 kişilik gruplarda deneye alınır.

çubuklar
Çubuklar

Kontrol grubu

⇒Gösterilen üç çubuktan hangisi, kıyas çubuğu ile aynı uzunluktadır?

Sonuçlar

1.Kontrol grubunda yalnızca 2 kez hata yapıldı.

2.Deney grubunda hata oranı %37’dir.

Enformatif Etki ve Normatif Etki

  1. Enformatif Etki

⇒Doğru bilgiye ulaşma isteği

⇒Fiziksel gerçekliğin belirsiz olduğu durumlar

Enformatif Etkiye Uyma Koşulları

1.Belirsizlik durumları

2.Kriz durumları

3.Diğerlerinin uzman olduğu durumlar

Normatif Etki

⇒Diğerlerinden kabul görme ihtiyacı

⇒Çoğunluğa uyma eğilimi

⇒Ödül/ceza algısı

Sosyal Etki Faktörleri

1.Uyaranın özellikleri

2.Durumun özellikleri

3.Bireyin özellikleri

Konformite Tipleri

⇒Diğerlerini onaylama / diğerlerine boyun eğme:

Ödül ya da ceza gözeten onaylama, normatif etki. Etki diğerleri ile birlikteyken görülür.

⇒Özdeşleşme:

Gruba isteyerek katılım gerçekleşir. Grup üyelerinden biri ile özdeşleşme söz konusudur.

⇒İçselleştirme:

Grup değerleri içten benimsenir. En istikrarlı ve sürekli konformite tipi olarak tanımlanır.

Azınlık Etkisi

Azınlık Nedir: Herhangi bir grupta çoğunluktan farklı tutum, davranış ve görüşlere sahip olan alt grup.

Bir grubun içindeki azınlığın ya da bireyin kendisinin, grubun çoğunlunu etkilemesidir.

Azınlık gruplar bu şekilde;

⇒Yeni yaşama tarzları

⇒Farklı düşünme biçimleri sunmaktadır.

Otoriteye İtaat

Otorite nedir:Bireyin, güç ilişkisi açısından kendisinden daha üst konumda bulunan bir otorite figürüne boyun eğmesi.

⇒Otorite, gündelik hayatımızın her anında olan bir kavramdır.

⇒İtaat ve boyun eğme davranışları, bu gündelik hayatın bir parçasıdır.

Kolektif Davranışlar ve Bireylik Yitimi

Bireylik yitimi, birey olmaktan çıkış, bir anonimlik, kişisel kimliğin ve tekillik işaretlerinin kaybı durumudur.”

 

 

avatar
  Abone ol  
Bildir