Kapat

Psikolojinin Araştırma Teknikleri

Anasayfa
Genel Psikoloji Psikolojinin Araştırma Teknikleri
Psikolojinin Araştırma Teknikleri

Psikolojinin araştırma teknikleri

Psikolojinin araştırma yöntemleri bir birinden farklıdır fakat her biri aynı zamanda bir biriyle bağlantılıdır. Hepsini birden kullanmak karmaşaya neden olacağı ve doğru bilgiye daha karmaşık yoldan ulaşılacağı için psikolojinin araştırma teknikleri farklı tekniklere ayrılmıştır.

Psikoloji nedir yazımda psikolojinin farklı alt dalları olduğu gibi psikolojinin araştırma tekniklerinin de farklı olması doğaldır. Şimdi aşağıda araştırma tekniklerini tek tek açıkladım keyifli okumalar.

Betimsel yöntemler

Bir davranışın tanımlanması, sınıflanması  ve diğer davranışlarla olan ilişkilerin belirlenmesine yönelik oluşturulan yöntemlerdir. Betimsel yöntem kendi içinde farklı yöntemlere ayrılır.

A)Doğal Gözlem: Bir davranışın oluşumu sırasında hiçbir müdahale olmaksızın sadece kayıt altına almak. Kamera gibi teknolojik aletler aslında doğal gözlem yapmak için en güzel araçlardır.
B)Sistematik Gözlem: Araştırmacının belirlediği şartlar altında sadece konu olan davranışlar üzerinde yoğunlaşmasıdır.

-Koşullar araştırmacı tarafından belirlenir.

C)Testler: Belli davranışların özelliklerini ölçmek için kulanılan yöntemdir.

-Testler geçerli ve güvenilir olması gerek.

D)Anket: Genel olarak hazırlanmış soruları bireye yönelten düşünce ve duygularını belirlemek için düzenlenir.

E)Olay(vaka) çalışmaları: Her hangi bir olayda bireyin neden bu olayı yaptığı veya bireylerin yani olaydaki birey ve bireylerin ruhsal olarak neden yaptığını açıklamak için araştırma yapar.

F)Görüşme: Yüz yüze etkileşim ile bireyin davranış ve düşüncelerini inceleyen yöntemdir.

2)Deneysel yöntemler

Bağımlı, bağımsız ve kontrol grubu olmak üzere üçe ayrılır.

A)Bağımlı değişken: Bağımsız değişkenden etkilenen ve araştırmada ki sonuç durumunda değişkendir.

B)Bağımsız değişken: Bağımlı değişkeni etkileyen ve araştırma da  neden durumunda ki dğişkendir.

C)Kontrol grubu: Deneyde karşılaştırma yapmak amacıyla kulanılır.

3)İstatistiksel (korelasyonel) yöntemler

Değişkenler arasındaki ilişkiyi anlaya bilmek için korelasyon katsayısı kulanılır.
Korelasyon katsayısı +1.00 ile -1.00 arasında bir bölgeye sahiptir.

 1. Sıfır korelasyon: Değişkenler arasında ilişki bulunmadığında.
 2. Pozitif korelasyon: (sıfır ile bir arasındaki değer) iki değişken arasında bağ olduğunda kulanılır.
 3. Negatif korelasyon: (eksi bir ile sıfır arasındaki değer) iki değişken arasında zıt ilişkiyi temsil eder.

 

 • Korelasyon katsayı artı bire ne kadar yakınsa o kadar güçlü bir ilişki var deriz.
 • Korelasyon sayısı eksi bire ne kadar yakınsa o kadar zıt bir ilişki var deriz.

NOT: Korelasyon neden ortaya koymaz. Eğer neden belirmek istiyorsak deneysel yöntem kulanmalıyız.

4)Gelişimsel yöntemler

Bireyleri yaşamlarındaki değişimlere göre inceler.

Kesitsel,boylamsal ve sırasal olmak üzere üçe yönteme ayrılır.

A)Kesitsel yöntem: Farklı yaşlardaki bireylerin incelenmesidir.

B)Boylamsal yöntem: Bir grubun farklı zamanlarda tekrar tekrar incelenmesidir.

C)Sırasal yöntem: Kesitsel ve boylamsal yöntemlerin bir arada kullanılmasıdır.

“Psikolojinin Araştırma Teknikleri” üzerine 14 yorum

 1. makam bayrağı says:
 2. ömer başak says:
 3. ömer bey says:
 4. Cengiz says:
 5. zaqqaz19 says:
 6. Fatih Yetim says:
 7. Selin Acar says:
 8. Ballı Soprano says:
 9. Hasan BB says:
 10. mehmet nur can says:
 11. Fatih Yetim says:
 12. MEHMET ÇELİK says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir