ÖĞRENME MALZEMESİ
3 Mar, 2018 13:31 tarihinde eklendi

ÖĞRENME MALZEMESİ

ÖĞRENME MALZEMESİ

ÖĞRENME MALZEMESİ

Öğrenenin özellikleri ve öğrenmede kullanılan stratejinin yanı sıra sözel öğrenmedeki üçüncü temel etken öğrenilen malzemedir. Bazı malzemeler kolay, bazıları ise zordur. Öğrenen kişi, malzemenin kendisini değiştiremezse de, malzemeyi kolay ya da zor yapan şeylerin ne olduğunu çözümleyebilir ve kullandığı öğrenme stratejisini gözden geçirerek koşullara uyacak şekilde değiştirebilir. Bu yazıda, bu tür düzeltmelerin mümkün olduğu durumlara değinilecektir. Fakat önemle üzerinde durulacak olan konu, malzemenin öğrenilmesini zorlaştıran veya kolaylaştıran etkenler olacaktır.

Sözel malzemenin öğrenilme hızını etkileyen pek çok özellik vardır. Bunlardan çok önemli olmayan biri de, kelimenin telaffuz edilebilirliğidir. Telaffuz edilmesi kolay olan kelimeler daha kolay öğrenilir. Öyleyse öğrenci, kendisine yabancı gelen kelimeleri telaffuz etmelidir; böylelikle, o kelimelerin nasıl yazıldığını ve ne anlama geldiklerini hatırlama olasılığı daha fazla olacaktır. Telaffuz edilebilirlik özelliğinin yanı sıra, sözel malzemenin öğrenilebilirliğini etkileyen beş temel özellik daha vardır:

  1.  Algısal ayırdedilebilirlik (perceptual distinctiveness),
  2.  Çağrışımsal anlam (associative meaning),
  3. Kavram kategorileri (categories of concepts),
  4.  Kavramsal basamaklar dizisi (conceptual hierarchies) 
  5.  Çağrışımsal basamaklar dizisi (associative hierarchies)

Hepsi uzun olduğu için ayrı ayrı başlıklar olarak ele almak zorunda kaldık.

Özet

Bazı malzeme çeşitlerinin öğrenilmesi, diğerlerine göre daha kolaydır. Algısal bakımdan ayırdedilebilir olan, yani diğer nesnelerden farklı olan şeyler daha çabuk öğrenilir. Ayrıca, öğrenen için fazla çağrışıma sahip malzemeler de kolayca öğrenilir. Başka kavramlara benzeyen kavramlar ile, basamaklar dizisi şeklinde düzenlenebilen çağrışımlar da öğrenmeyi kolaylaştırır. Fakat yine de, en kolay öğrenilen malzeme, kavramsal basamaklar dizisi şeklinde örgütlenebilen malzemedir.

avatar
  Abone ol  
Bildir