Modern Psikolojinin Kurucu Babası Wilhelm Wundt
4 Haz, 2018 4:00 tarihinde eklendi

Modern Psikolojinin Kurucu Babası Wilhelm Wundt

Modern Psikolojinin Kurucu Babası Wilhelm Wundt

Modern Psikolojinin Kurucu Babası

Wilhelm Wundt formel ve akademik bir bilim olarak psikolojinin kurucusudur. İlk laboratuarı kurdu, ilk dergiyi yayına hazırladı ve bir bilim olarak deneysel psikolojiye başladı. Araştırdığı alanlar -duyum ve algı, dikkat, duygu, tepki ve çağrışım- ders kitaplarında yazıla gelen temel bölümler oldular. Wundt’tan sonraki psikoloji tarihinin çoğu onun psikoloji görüşüne karşı olmasına rağmen, bu durum bir kurucu olarak onun başarılarını ve önemini azaltmadı.’

Psikolojiyi kurmuş olma onuru niçin Fechner’a değil de, Wundt’a nasip oldu?

Fechner’in Psikofiziğin Elemanları kitabı 1860 yılında basıldı. Yani Wundt’un psikolojiyi kurmaya yönelik ilk adımlarından yaklaşık 15 yıl önce. Wundt, Fechner’in çalışmasının deneysel psikolojideki “ilk zaferi” Eğelediğini yazmıştır. Fechner öldüğünde yazılan cenazesinde kendisine övgüler yağdıran Wundt’a kaldı. Ayrıca, wundt’un taraftan olan E. B. Titchener, Fechner’dan deneysel psikolojinin batast olarak bahsetmiştir. Tarihçiler Fechner’in önemi üzerinde fikir birliğindedir, hatta bazıları Fechner’in çalışmaları olmasaydı psikoloji meydana gelebilir miydi, bunu sorgulamıştır.

O halde tarihçiler Fechner’ı niçin psikolojiyi kuran kişi olmakla onurlandırmadı?

Bu sorunun cevabı bir düşünce ekolü kurma sürecinin niteliğinde yatmaktadır. Kurma kasıtlı ve maksatlı bir davranıştır. Hayranlık uyandıracak nitelikteki bilimsel katkılar için gerekli olandan daha farklı kişisel yetenekler ve özellikler gerektirir. Kurma önceki bilgilerin bütünleştirilmesini, yayınlanmasını ve yeni bir şekilde organize edilmiş materyallerin tesisini gerektirir. Bir psikoloji tarihçisi diyor ki:
Temel düşünceler her şeyiyle doğduğunda kimi destekleyiciler bunları ele alır, organize eder, gerekli başka şeyleri ekler yayınlar, çevreye duyurur, bunlar üzerinde ısrarla durur, kısaca bir ekolü “kurar”

.
Wundt’un modem psikolojiyi kurmaya dönük katkıları, eşsiz bilimsel keşiflerinden ötürü değil, sistematik deneye verdiği güçlü destek sebebiyledir. Bu nedenle kurma (founding) icat etmekten (originate) oldukça farklıdır (bu farklılıktan aşağı görme kast edilmemiş olsa bile). Kurucuların ve icat edenlerin her ikisi de bir bilimin oluşmasında çok önemlidir, tıpkı bir evin inşa edilmesinde hem mimarın hemde inşaatçının vazgeçilmez olması gibi.

Zihindeki bu ayrımdan sonra Fechner’in niçin psikolojinin kurucusu olarak tanımlanmadığını anlayabiliriz. Basitçe ifade etmek gerekirse, Fechner yeni bir bilimi temellendirmeye çalışmıyordu. Onun amacı zihin ve madde dünyası arasındaki ilişkiyi anlamaktı. Bilimsel bir temeli olan, birleştirilmiş ruh ve beden kavramlarının anlatmaya çabalıyordu. Fechner “bir kurucudan ziyade bir müjdeciydi, eğer hemen ardından kurumsal tabanlı bir hareket oluşturulmasaydı, hiç kimse onun psikofizikteki yeni usulünün deneysel psikoloji disiplinini geliştirdiği söyleyemez.”
Oysa Wundt bilinçli bir şekilde yeni bir bilim kurma amacıyla yola çıkmıştı. Fizyolojik Psikolojinin Temelleri (Pıinciples of Physiological Psychology) (1873-1874) isimli kitabının ilk baskısının önsözünde şöyle yazmıştı: “Burada kamuoyuna sunduğum çalışma, yeni bir bilim alanının sınırlarını çizme girişimidir.” Wundt’un amacı psikolojiyi bağımsız bir bilim olarak yükseltmekti. Ancak tekrar etmek gerekir ki, Wundt psikolojiyi kuran kişi olarak ele alınsa da, psikolojiyi meydana getirmiş değildir. Görüyoruz ki psikoloji oldukça uzun ve yaratıcı çabalardan ortaya çıkmıştır.
19. yüzyılın son yansında Zeitgeist, zihin problemlerine deneysel metodolojinin uygulanmasına hazırdı. Wundt gelişmekte olanın etkin bir temsilcisi, kaçınılmaz olanın yetenekli bir girişimcisiydi.

avatar
2 Yapılan Yorumlar
0 Yorumlara Yanıtlar
0 Yorumları Takip edenler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
2 Yorum yazarları
melike bayarsümeyye demir Son yorum yazarları
  Abone ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
melike bayar
Üye
melike bayar

Başarılı bir yazı olmuş psikoloji önemli ve bu da olmasa olmazlardan

sümeyye demir
Üye
sümeyye demir

Psikolojinin kurucu babası wilhelm wunt gerçekten psikolojiye çok büyük etkileri olmuş başarılı bir kişilik bence bu yüzden psikolojinin kurucu babası olmuş 😀