31 Oca, 2018 18:05 tarihinde eklendi

Liberal Feminizm

Liberal Feminizm

Liberal Feminizm

Liberal feminizm toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin açıklamasını toplumsal ve kültürel tutumlarda arar. Liberal feminizme ilk ve önemli katkılardan birini, Kadınların itaati (The Subjection of Women -1869) başlıklı denemesinde cinsler arasında seçme hakkını da kapsayacak biçimde yasal ve siyasi eşitlik sağlanması çağrısından bununa İngiliz filozof John Stuart Mili yapmıştır. Liberal feministler, çalışmalarını diğer yazılarımızda ele alacağımız köktenci ve toplumcu feministlerin aksine, kadınların madunluğunu daha geniş bir dizge ya da yapının bir parçası olarak görmezler.

Bunun yerine, erkeklerle kadınlar arasındaki eşitsizliklere katkıda bulunan çok sayıdaki farklı etkene dikkati çekerler. Söz gelimi, liberal feministler iş yerinde, eğitim kurumlarında ve medyada kadınları hedef alan cinsiyetçiliğe ve ayrımcılığa savaş açmışlardır. Güçlerini, kadınlar için fırsat eşitliği yaratmak ve korumak amacıyla yasal ve diğer demokratik yolları kullanarak göstermeye eğilimlidirler. Birleşik Krallık’ta Eşit Ücret Yasası (1970) ve Cinsiyet Ayrımcılığı Yasası (1975) gibi yasalar yoluyla hukuk alanında yapılan iyileştirmeler, yasalar düzeyinde eşitliği sağlamanın kadınları hedef alan ayrımcılığı ortadan kaldırma konusunda önemli bir adım olduğunu savunan liberal feministler tarafından etkin biçimde desteklenmiştir. Liberal feministler, reformların kademeli olarak gerçekleştirilebilmesi için mevcut dizge içinde çözümler bulmaya çalışırlar. Bu bağlamda, liberal feministler hedefleri ve yöntemleri bakımından, mevcut dizgenin yıkılması için çağrıda bulunan köktenci ve sosyalist feministlere göre nispeten daha ılımlıdırlar.

Liberal Feminizm Hakkında

Liberal feministler geçmiş yüzyılda kadınlarla ilgili meselelerde yaşanan ilerlemelere büyük bir katkıda bulunmuş olsalar da, eleştirmenler tarafından toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin kökleriyle mücadele etme konusunda başarısız olmakla ve toplumda kadına uygulanan baskının dizgesel doğasını kavrayamamakla itham edilmişlerdir. Kadınların mustarip oldukları yoksunlukları cinsiyetçilik, ayrımcılık, ücret eşitsizliği, “cam tavan” gibi birbirinden bağımsız şekilde ele almakla, toplumsal cinsiyetin ancak kısmi bir resmini çizebilmişlerdir. Köktenci feminisder, liberal feministleri kadınları eşitliksiz bir toplumu ve onun rekabetçi ırasını kabul etmeye teşvik etmekle suçlamaktadırlar.

Sonuç

Feminist yaklaşımlar genel anlamda kadının planda tutan yaklaşımlar sergilemektedir. Bunlar kendi arasında farklı feminist hareketler gözlemlenmiştir. Bunların arasında liberal feminizm onlardan başka biridir. Liberal feministler genel anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körükleyen her türlü davranışa karşı savaş açmışlardır.

 

 

 

 

 

avatar
  Abone ol  
Bildir