20 Oca, 2018 16:51 tarihinde eklendi

Kast Nedir

Kast Nedir

Kast Nedir

Kast sistemi, bir kişinin toplumsal konumunun yaşam boyu belirli olduğu toplumsal düzendir. Bundan dolayı kast toplumlarında, farklı toplumsal seviyeler birbirine kapalıdır, yani tüm bireyler yaşamları boyunca doğdukları toplumsal seviyede kalmak zorundadırlar. Herkesin toplumsal konumu, doğumla kazanılan ve bundan dolayı sonradan değişileceğine inanılmayan kişisel özniteliklerine -soy ve etnik bağ gibi anlaşılan (çoğunlukla fiziksel özniteliklere ve ten rengine dayanan), atalarından gelen din ve kast- dayanır.

Bir kişi, bir kastın içende doğar ve yaşamı boyunca da bu kastta kalır. Bir bakıma kast toplumları, sınıfsal konumun doğumla kazanıldığı, sınıflı toplumların özel bir türüdür. Bunlar, 1992’de beyaz yasalarının sona ermesinden önceki Güney Afrika’da ve Hindistan’ın kırsal kesimlerinde olduğu gibi, gelişmemiş sanayici kapitalist toplumlar olan tarım toplumlarına özgüdür.

Kast sistemi tarihçesi

Kast düzenleri modern zamanlardan önce dünyanın tümünde bulunuyordu. Örneğin Avrupa’da, Yahudiler sık sık başka bir kast olarak görülmüş, kısıtlı belli bir mekanda yaşamaya zorlanmışlar ve Yahudi olmayanlarla evlenmeleri (bir dereceye kadar etkileşim kurmaları da) yasaklanmıştır. “Getto” terimi, Venedik sözcük olan “dökümhane”den türemiştir, ilk resmi Yahudi sitesi, 1516’da Venedik hükümeti tarafından kurulmuştur.

Sonuç olarak terim, A.B.D. kentlerindeki, kast benzeri ırksal nitelikleri ve etnik farklılıklarıyla azınlık mekanlarını betimlemek için kullanılmadan çok önceleri Yahudilerin yasal olarak yaşamaya zorlandığı Avrupa kentlerindeki bu kesimleri dile getirir olmuştur. Kast düzenlerinde, diğer kastların üyeleriyle bağlantı kurmak şiddette caydırılmıştır. Böylece kastın “arılığı”, yasalar ve geleneklerin gerektirdiği biçimde bir toplumsal öbek içindeki biriyle evlilik olan, iç evliliğin kuralları yoluyla sürdürülmüştür.

Kölelik ile kast arasındaki fark

Kölelik başkasına hizmet eden veya bir topluma hizmet eden kişilerdir. Bu durumda köleliği şöyle tanımlayabiliriz. Kölelik her zaman başkasına hizmet eden özgürlüğü olmayan kişilerin bütünü diyebiliriz. Kast sistemi ise belirli bir grubun sınıflandırılmasından doğan eşitsizlik demek doğru olur. Şöyle ki kast sisteminde sınıflandırma vardır. Fakat köle bir sınıftır. Yani kast bir sistem iken köle bu sistemde olan en alt sınıftır.

Kast sistemi ve kölelik ilkel yaşamda süre gelmiş insanlara yakışmayan bir davranıştır. Çünkü bu sitemler insanların eşitlikçi ve özgür ruhuna aykırı davranan belirli bir sınıfa hizmet eden kişiler veya kişilerce kurulan sistemler olmasından dolayı kast sistemi gerçekten toplumsal zarardır.

 

avatar
  Abone ol  
Bildir