21 Oca, 2018 10:13 tarihinde eklendi

Haz nedir

Haz nedir

Haz Nedir

Haz nedir: Kişiye çok sayıda farklı nesne ve durum haz verir ancak bir ilke (principle) bunların hepsini oldukça
iyi bir biçimde kapsayabilmektedir: Haz bir güdünün doyumu sağlandığında (to satisfy) veya bir hedefe
(goal) erişildiğinde duyulan histir. Bu ilke hem merak (curiosity) ve araştırıcı güdü (exploratory
motive) gibi öğrenilmemiş güdüler (unlearned motive) ve hem de sosyal onay (social approval) ve
statü (status) gibi öğrenilmiş güdüler (learned motive) için geçerlidir.

Hazları Olgunlaşması

Bize haz veren nesne ve durumlar, yeteneklerin (ability) olgunlaşması (maturation) ve öğrenilmiş davranımlara bağlı olarak doğduğumuz andan itibaren devamlı olarak değişir. Yaşamın ilk dönemindeki (stage) süt çocuğu (infant) fiziksel bakımdan rahat oluşa haz belirtileri gösterir. Süt çocuğu sıcak, kuru ve toksa, bir yerine iğne batmıyorsa gevşeklik halindedir, gülümser ve agular. İki veya üç aylık olduğunda bebek, gördüğü bir insan yüzüne ve duyduğu dost bir sese haz belirtileri gösterir. Daha sonraları ise,  ayakta durmayı öğrenen bebekte olduğu gibi, yeni bir becerinin (skill) uygulamaya konulmasından haz duyulur. Genel olarak bebek çocukluğa geçtikçe, yeni ve fakat korkutucu olmayan; merakın doyumu ve kurcalamanın (manipulation) gerçekleşmesini
olanaklı kılan, çocuğun giriştiği işte başarı şansı vaat eden durumlardan haz duyar.

Hazzın Meydana Gelmesi

Haz hissinin en açık belirtileri olan gülümseme ve gülme, yaşamın yaklaşık ikinci ayında ortaya
çıkar. Görünüşe göre, bu davranımların meydana gelmesi sinir sisteminde belli bir olgunlaşmayı
gerektirmektedir. Davranımlar ilk meydana geldiğinde, gıdıklanma ve okşanmaya karşı verilir. Kısa
bir müddet sonra ise, babasının kollarını sallaması, dans etmesi, amuda kalkması veya yerde bir
oyuncak sürüklemesi gibi ilginç uyarıcıların görülmesi veya işitilmesi bebekte gülme veya gülümsemeye
yol açar. Küçük bir çocuk yetişkinlerle (adult) fiziksel temastan (physical contact) haz duyar;
onlara sarılır, sırtlarına biner ve üstlerine tırmanır. Merak ve araştırıcı güdüler açısından daha
ileri bir olgunlaşmaya eriştiğinde; çocuk cisimleri parçalarına ayırmaktan, oyuncaklarla oynamaktan
ve çevreyi araştırmaktan haz duyar. Ergenlik dönemine (adolescence) geçildiğinde başkalarıyla birlikte
olma (affiliation), sosyal onay ve başarı (achievement) gibi sosyal güdüler öğrenilmiştir ve bunların
doyumunun sağlanılması haz verir.

avatar
1 Yapılan Yorumlar
0 Yorumlara Yanıtlar
0 Yorumları Takip edenler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
0 Yorum yazarları
korku-korku nedir-korkuyu etkileyen faktörler-korkunun gelişimi-yeni akım Son yorum yazarları
  Abone ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
trackback

[…] Haz nedir […]