Fotoğrafsı imge

fatih yetim

Fotoğrafsı imge

Diğer uçta ise, tam resimsel imgeler oluşturan ender insanlar vardır. Bu gibi kimselere fotoğrafsı imge (eidetic imagery) ya da fotoğrafik bellek sahibi denir. Rus psikoloğu Alexander Luria’nın “The Mind of a Mnemonist” (1968) adlı kitabında belirttiğine göre, bir “bellek sanatçısı” olan Alexander S. hemen hemen mükemmel imgeleme yapabiliyordu.

  • Aşağıdaki sayı listesi S’ye gösterildi. S, listeyi 3 dakika inceledi ve sonra, sayıların tümünü 40 saniyede tekrarladı. Daha da şaşırtıcısı, sayıları istenen herhangi bir sırada, satır ya da sütun halinde, baştan sona ya da sondan başa tekrarlayabiliyordu. Ayrıca, çapraz olarak sıralanmış sayıları da aynen söyleyebiliyordu (6, 4, 8, 5 gibi).

6  6  3  0
5  4  3  2
1  6  8  4
7  9  3  5
4  3  2  7
3  8  9  1
1  0  0  2
3  4  5  1
2  7  6  8
1  9  2  6
2  9  6  7
5  5  2  0
X  0  1  X

Fotoğrafsı imge ile ilgili çoğu test ve çalışmada, oldukça fazla ayrıntısı olan resimlerden yararlanılmıştır. Örneğin, eski çalışmalardan birinde aşağıdaki resim kullanılmıştır. Kendi kendinizi sınamanız için şekildeki resme bakınız.

fotoğraf imgesi

fotoğraf imgesi

düşünme süreci

 

Yorum yazın

BENZER YAZILAR