Feminist Yaklaşımlar

fatih yetim

Feminist Yaklaşımlar

Feminist hareketler, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini açıklamaktadır. Bu eşitsizliklerin üstesinden gelinebilmesi için gündem oluşturmayı amaçlayan bir çok kuram ortaya atılmasına önayak olmuşlardır. Feminist kuramlar, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle ilgili olarak birbiriyle yüksek bir karşıtlık sergileyebilmektedir. Rakip feminizm okulları, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini toplumun derinlerine kök salmış olan cinsiyetçilik, ataerkillik ve kapitalizm gibi bir dizi toplumsal süreç vasıtasıyla açıklamaya çalışmışlardır. Bu konuya yirminci yüzyılda Birleşik Krallık’ta etkili olmuş ana feminist akımları ele alarak başlayacağız: Liberal, sosyalist ve köktenci feminizm.

Farklı feminist akımlar arasındaki ayrım hiçbir zaman belirgin olmamışsa da, bu ayrım konuya giriş açısından faydalı bilgiler sağlamaktadır. Son yıllarda, eski akımların hepsinden bir şeyler barındıran ve onların üzerine kurulmuş olan yeni feminizm biçimlerinin geliştirilmesiyle birlikte, bu üçlü sınıflandırma gitgide daha az kullanışlı hale gelmiştir (Barker 1997). Bu kısmı iki yeni ve önemli kuramın bir özetini sunarak kapatacağız: siyah feminizm ve postmodern feminizm.

 

 

2 yorum

    ishana 31 Ocak, 2018

    bu tür akımların toplumlar arasındaki en büyük etkisi toplumun ayrıştırılması, ötekileştirilmesidir. her aklına gelen yeni bir felsefik akım ortaya atıyor. insanlar dostuk, kardeşlik, paylaşım, birlik ve beraberlik yerine bu tür akımlar yüzünden birbirini yiyor.

Yorum yazın

BENZER YAZILAR