16 May, 2018 6:00 tarihinde eklendi

Ergenlik nedir

Ergenlik nedir

Ergenlik nedir

Bireylerin uyumları üzerinde önemli bir etkisi olan problem alanlarından belki de en önemlisi “ergenlik dönemi”dir. Bu dönemde hormonal ve bedensel değişikliklerle birlikte bireylerde artık çocuk görüntüsünden yetişkin görüntüsüne doğru bir seyir ortaya çıkmaya baslar. Başlangıçta cinsel açıdan olgunlaşma söz konusudur. Ergenlik dönemine kızlarla erkeklerin giriş yaşları farklıdır. Bu bedensel ve hormonlardaki değişiklikler, ergenin diğer gelişim alanlarını da etkiler. Özellikle bu dönemin başlangıcında birey ne çocuktur ne de yetişkin. Bazen bedensel değişikliklerden dolayı şaşkınlık yaşayabilir. Bunun sonucu duygularında tutarsızlıklar gözlenebilir. Dolayısıyla bu değişim uyum sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Erken Olgunlaşma

Ergenliğin ilk dönemi, gencin kendi bedeniyle ilgili imgelerinde, öz değerlerinde ruh halinde ve ilişkilerinde önemli etkiler yaratır. Erken olgunlaşan erkekler, sınıf arkadaşlarına kıyasla kendi görünüşlerinden genellikle daha çok tatmin olurlar ve genellikle daha olumlu bir ruh hali içerisindedirler. Buna karşılık erken olgunlaşan kızlar, sınıf arkadaşlarına kıyasla, daha çok depresyon, anksiyete, aile çatışması ve kendi görünüşlerinden tatminsizlik duygusu yaşarlar. Erikson’un kuramına göre, kişisel bir kimlik duygusu oluşturmak, gençlik döneminin başlıca görevidir.

Bu dönemde sosyal çevreye uyumsuzluktan kaynaklanan zorlanmalar görülmektedir. Uyum güçlükleri zirveye çıkmıştır. Yeni bir kisilik elde etmek için önce kazanmış olduğu her şeyle ilgisini kesmeye karsı büyük bir ihtiyaç duyar. Bu durumu, yeni bir bina yapmak için eski binayı yıkmak istemeye benzetebiliriz. Doğal olarak bu insan inşasında mümkün değildir.

Zorlanmalar kaçınılmaz görünse de, ergen iyi yönlendirilirse, bu zamanın akısı içerisinde yerli yerine oturacak ve ergen sonuçta buhran dönemini sorunsuz geçirmiş olacaktır. Ailelerin bu dönemin özelliklerini dikkate alarak çocuklarına karsı sabırlı ve hoşgörülü olmaları gerekmektedir. Anne-babanın çocuklarına karsı tutumlarının, onları etkilediği konusunda araştırma bulguları çoktur. Anne-baba davranışları toplumdan topluma, o toplumdaki aileler arasında ve ailenin içinde bulunduğu ekonomik ve kültürel düzeye göre farklılık gösterebilir. Bu davranışlar, çocuğun sosyalleşmesini ve topluma uygun şekilde davranıp davranmamasını etkilemektedir.

Ergenlik Döneminde Ebeveyn tutumları

Ergenlik dönemine ergenler kadar anne babaların da hazırlıklı olması ve uyum sağlaması gerekmektedir. Bu uyum, anne babaların ergenin bedensel değişime bağlı olarak ortaya çıkan değişimler ve bu değişimlerin ergen davranışları üzerindeki etkisini göz ardı etmeden, ergene karşı anlayışlı bir tutum sergilemelerini sağlayacaktır. Onları önyargısız, olduğu gibi kabul etmeli ve uygun davranış modelleri sunabilmeliyiz. Ergen ihmal edildiği duygusuna kapılmamalıdır. Ergenin kendine özgü değerler sistemi oluşturmasına fırsat verilmeli ve anne-babalar kendi yaşantısı sonucu oluşturdukları kalıp yargılarla ergenin davranışlarını değerlendirmemelidir. Ergen anne-baba ilişkisi, ergenin okul başarısı üzerinde de etkili olacaktır. Hoşgörülü, anlayışlı ve destekleyici bir aile ortamı, ergenin okul başarısı üzerinde olumlu bir etki yaratması beklenir. Diğer taraftan sürekli eleştirilen, duyguları önemsenmeyen, ailede alınan kararlara ortak edilmeyen ve bunun sonucunda kendisine değer verilmediğini düşünen ergenin bu olumsuzluklar içerisinde derslerinde başarılı olması beklenemez.

Ergenlerin gelişimsel özellikleri dikkate alındığında, bazı psikotik belirtiler gözlenebilir. Örneğin ergenlerde sık gözlenen psikolojik belirtiler somatizasyon, obsesif-kompülsif bozukluk, depresyon, anksiyete bozukluğu, fobik anksiyete ve paranoid düşünceler bunlardan bazılarıdır.

Ergen psikolojik belirtileri en az indirmek

Ergenlerin psikolojik belirti düzeylerini en aza indirmek ve uyumlarına yardımcı olmak için, benlik saygılarını geliştirici programların düzenlenmesi önemlidir. Benlik saygısı; bireyin kendisini değerlendirmesi sonunda ulaştığı, benlik kavramını onaylamasından doğan beğeni ya da diğer bir ifadeyle, kendinden memnun olma
durumudur. Benlik saygısını, kişiliğin önemli bir boyutu ve olumlu bir kişilik özelliği olarak değerlendirirken, bireyin kendisini yeterli, önemli, başarılı ve değerli olarak algılama derecesi şeklinde benlik saygısını tanımlamaktadır. Benlik saygısı kuramı düşük benlik saygısının depresyona neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bireyler için olumlu benlik saygısı arzusu başlıca güdü ise, böyle bir güdünün hayal kırıklığını da yasamak kaçınılmazdır. Fakat bunun tam aksine, depresyonun düşük benlik saygısının nedeni olabileceği de belirtilmektedir.

avatar
3 Yapılan Yorumlar
0 Yorumlara Yanıtlar
0 Yorumları Takip edenler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
3 Yorum yazarları
melike bayarMAHMUT ÖZERSELİN YILMAZ Son yorum yazarları
  Abone ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
melike bayar
Üye
melike bayar

Ergenlik insanın en çok cinsel istekte bulunduğu dönemdir 😀

MAHMUT ÖZER
Üye
MAHMUT ÖZER

ergenlik aslında çok zor bir olay 😀 hem yaşayan hem ebeveynler bakımından

SELİN YILMAZ
Üye
SELİN YILMAZ

Ergenlik konusunda gayet başarılı bir yazı olmuş teşekkürler