Ergenlik Dönemi Genel Özellikleri – Ergenlik dönemi
9 Haz, 2018 6:00 tarihinde eklendi

Ergenlik Dönemi Genel Özellikleri – Ergenlik dönemi

Ergenlik Dönemi Genel Özellikleri – Ergenlik dönemi

Ergenlik Dönemi Genel Özellikleri

İnsanoğlu doğumu ile ölümü arasındaki ömür çizgisi içinde farklı dönemlerden geçmekte ve beden yapısına göre, içinde bulunduğu yaşa göre bu dönemlerde farklı özellikler göstermektedir. Ergenlik dönemi de o dönemlerden birdir. Bizde şimdi ergenlik dönemi genel özellikleri konusunu inceleyeceğiz.

İnsan hayatı genel olarak çocukluk, gençlik, yetişkinlik, orta yaşlılık, yaşlılık ve ihtiyarlık olmak üzere altı evreye ayrılabilir. Bu evrelerden diğerine geçişte kesin yaş sınırları yoktur. Bununla beraber gelişimde belirli ve ardışık seyir izlenir. Bu gelişme seyri bütün insanlar için aynıdır. Gelişme sırasında geçilmesi gereken basamaklar atlanamaz. Bir önceki gelişme aşaması bir sonrakine basamak teşkil eder. İnsanın bütün yönleri ile nasıl biri olacağı, saçının, teninin ve göz rengi, mizacı veya kişilik özellikleri, duygusal tepkileri, boyu ve kilosu veya zihinsel özellikleri soyundan aldığı mirasa ve içinde yaşadığı çevre şartlarına bağlıdır.

Buluğa erme hakkında

Genel olarak “buluğa erme” çocukluktan ergenliğe geçişin bir işareti olarak kabul edilmektedir. Değişik ırklara mensup, farklı iklim ve beslenme şartlarında yetişen çocukların buluğa erme yaşları da farklıdır. Çocukluk döneminin sonlarında ve gençlik döneminin baslarında görülen boy artısının gençlik dönemine geçişte önemli bir belirti olduğu kabul edilirse, boy artış hızının en yüksek olduğu yaslar kızlar için 11-12, erkekler için 13-15’tir.

Kızlar ve erkeklerde ne zaman kabul edilen ergenlik

Kızlar için 11-13, erkekler için 13-15 yaşları buluğa erme dönemi olarak kabul edilir. Bilindiği gibi cinsel değişme ve gelişmenin olduğu, cinsel özelliklerin kazanıldığı dönem buluğ dönemidir. Bu dönem aynı zamanda ergenliğin başlarıdır.
Buluğ çağındaki gencin vücudunda, boyunu ve yapısını değiştiren hızlı değişiklikler olur, zihinsel yapısında ve ilgilerinde gelişme görülür, her iki cins de fiziksel ve hormonal olarak cinsel gelişmelerini tamamlarlar. Kızlar erkeklere göre iki yıl kadar önce gençliğin başlangıcı olan buluğ çağına girerler. Erkeklerin seksüel olarak olgunlaşmaları ortalama 13 yaslarında başlayıp iki yıl kadar sürdüğü halde, kızlar 11-12 yaşlarında buluğ çağına girerler ve erkeklere göre daha kısa bir zaman sürecinde cinsel olgunluğa ulaşırlar.

Ergenliğin ortalığı

Buluğdan sonra kızlar için 14-16, erkekler için 15-17 yaşlar arası ergenliğin ortalığı olarak düşünülebilir. Bu yaşlar arasındaki gençler buluğda ki hızlı değişmeleri kısmen arkada bırakırlar ve 16-17 yaşlarına doğru hem yaşları hem de okudukları sınıf seviyesi yüzünden gelecekleri ile ilgili önemli kararlar almak durumunda kalırlar. 16-17 yaşlarından sonra ergenlik döneminin sonları yaşanır. Üniversite yıllarına karşılık gelen bu yıllarda dengelilik artar. Genç, karşılaştığı sorunları ele alma ve onlarla bas etme konusunda daha uyumludur. Yetişkinlerde gence karşı gösterdikleri tavırlarında daha az müdahaleci davranmaktadırlar.

Ergenlik dönemi
Ergenlik dönemi

Ergenlik hakkında toplumlarda görüşler

Hemen bütün toplumlarda gençlik çağı fırtınalı geçen bir dönem olarak gösterilmektedir. Ergenlerdeki sorunlar ve çatışmalar birbirinden çok farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmakla beraber, bunları ergenlik sırasında meydana gelen bedensel, cinsel, duygusal, sosyal ve kişisel gelişimlerin gençte yarattığı farklılaşmaya bağlı olarak açıklamak mümkündür.

Ergenlik ve bu süreci kapsayan problemler yüzyıllardır varola gelmiş, bireysel ve sosyal olumsuzluklara neden olabilecek bir dönemdir. Özellikle son yıllarda gerek ailelerin ve gerekse eğitim kurumlarının ergene verdiği önem, ergenin bu dönemi nasıl sorunsuz atlatabileceği konusunda da araştırmaları beraberinde getirmiştir. Çünkü modern pedogoji bu dönemi aşılamayan olumsuz ve davranış kalıplarının, insanı bir ömür boyu etkisi altında bıraktığını bilmektedir.

Ergenliğe has temel tarz

Ergenliğe has temel tarz ise, yeni bir kimlik (ego-benlik) duygusu kazanmaya çalışması, aynı zamanda sosyal düzendeki yerinin ve rolünün ne olacağına ilişkin bir duygu geliştirmesidir. Bu dönemde temel etkileşimler ve biçimlere göre ergen, toplum içerisinde kendine model olabilecek kimselerle özdeşleşerek onlar gibi olmak ister. Ergen genellikle mantık yerine kendi zevklerine, görüşlerine uygun, beğendiği kimseleri model alır. Aynı zamanda bu dönemde akran gruplarıyla da etkileşimde bulunur.

Bu dönem çok çeşitli boyutlarıyla (fizyolojik, psikolojik, sosyal) kendini ortaya koyduğundan; ayrıca bu yazılara bakmanızda gerekmektedir.

Fizyolojik değişiklikler

avatar
1 Yapılan Yorumlar
0 Yorumlara Yanıtlar
0 Yorumları Takip edenler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
1 Yorum yazarları
Süleyman Erman Son yorum yazarları
  Abone ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Süleyman Erman
Üye
Süleyman Erman

Ergenlik döneminde bu kadar açıklayıcı özellikleri verdiğinizden dolayı teşekkür ederim