Düşünmede imgeler
7 Mar, 2018 19:11 tarihinde eklendi

Düşünmede imgeler

Düşünmede imgeler

Düşünmede imgeler

İnsanların düşünmede imgeleri nasıl kullandıklarını incelemede yararlanılan geleneksel bir yöntem, deneklere çözmeleri için bir problem verip, imgelerini anlatmalarını istemektir. Aşağıdaki deney bu tür çalışmaların bir örneğidir (Huttenlocher, 1973).,

deney

  • Deneklere kendilerini, iyi bildikleri bir şehrin bir semtinde, belirli bir köşe başında duruyormuş gibi imgelemeleri söylenir. O noktadan, bildikleri başka bir köşe başına nasıl gideceklerini anlatmaları istenir. Ya da deneklere aşağıdaki gibi bir problem verilir: “Yer yuvarlağının neresinde önce bir mil güneye, sonra bir mil doğuya, sonra da bir mil kuzeye yürüyüp yine başlangıç noktasına gelebilirsiniz?” Denekler bu tür problemleri çözmeye çalıştıktan sonra (başarılı olsunlar ya da olmasınlar), kendilerinden imgelerini anlatmaları istenir. Deneklerin çoğu, çözüm ararken imgeler oluşturduklarını söylemişlerdir.

Bu imgelerin bir özelliği, garip bir biçimde kopuk ve tamamlanmamış olmalarıdır. Birinci problemi çözmek için, birey bir görsel harita oluşturur. Fakat, bu acayip bir haritadır; kavşakları göstermesine karşın, bunları birleştiren çizgilerin belirli bir uzunluğu yoktur. İkinci problemi çözmek için (cevap Kuzey Kutbu’dur), insanlar bir küre imgelerler. Fakat, bu imgede kürenin tümü değil, yalnızca kutup bölgesi vardır. Bazı deneklerin, Kuzey Kutbu’nu düşündüklerinde karları da imgelemelerine karşın, bu tür problem çözme imgelerinde, genellikle, çok az ayrıntı vardır (kaldırımlar, yollar, binalar ya da renkler gibi). Genel olarak imgeler, önceki yaşantıların belirli özelliklerinin soyutlamaları’dır.

düşünce süreci

avatar
  Abone ol  
Bildir