Dişilikler Erillikler ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiler
30 Oca, 2018 13:01 tarihinde eklendi

Dişilikler Erillikler ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiler

Dişilikler Erillikler ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiler

Dişilikler Erillikler ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiler

Feministlerin, kadınların toplumdaki geri plana atılmışlıklarıyla ilgili kaygıları düşünüldüğünde, toplumsal cinsiyetle ilgili ilk araştırmaların neredeyse sadece kadınlar ve dişillik kavramları üzerine odaklanmış olması pek de şaşırtıcı gelmemektedir. Erkekler ve erilliğin ne olduğun görece açık olduğu ve sorunsal bir yanı olmadığı düşünülmekteydi. Erilliği, erkek olma deneyimini ya da erkek kimliklerinin ortaya çıkışını incelemek için fazla çaba sarf edilmemekteydi. Sosyologlar daha ziyade erkeklerin kadınlar üzerinde nasıl baskı kurduğuyla ve bu durumun ataerkil düzenin sürdürülmesinde ne gibi bir rol üstlendikleriyle ilgilenmekteydiler.

Gel gelelim, 1980’lerden itibaren erkekler ve erillikle ilgili eleştirel çalışmalara daha fazla ağırlık verilmeye başlandı. Sanayi toplumlarında kadınların rolünü ve aile örüntülerini etkileyen temel değişimler, erilliğin doğası ve toplumdaki değişen rolü hakkında sorular sorulmaya başlanmasına neden oldu. Modern bir toplumda erkek olmak ne demektir? Erkeklerle ilgili geleneksel beklentiler ve baskılar, hızla değişen bir çağda nasıl dönüşmektedir? Erillik bunalımda mıdır?

Sosyologlar son yıllarda giderek artan bir şekilde, erkeklerin kendilerini biçimlendiren daha büyük bir düzen içindeki konumlarıyla ve deneyimleriyle ilgilenmeye başlamışlardır. Cinsellik ve toplumsal cinsiyet sosyolojisindeki bu kayma, kadınlar ve erkekler arasında toplum tarafından biçimlendirilen etkileşimler anlamına gelen toplumsal cinsiyet ilişkileri bağlamında, erkekler ve erillik konusundaki çalışmalara ağırlık verilmesine sebep olmuştur. Sosyologlar, erkek kimliklerinin nasıl kurulduğunu ve toplumca önceden belirlenmiş rollerin erkeklerin davranışları üzerinde ne gibi etkileri olduğunu kavramaya çalışmaktadırlar.

 

avatar
1 Yapılan Yorumlar
0 Yorumlara Yanıtlar
0 Yorumları Takip edenler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
0 Yorum yazarları
Toplumsal Cinsiyet Hiyerarşisi-Dişilik eriklik-toplumsal cinsiyet eşitsizliği Son yorum yazarları
  Abone ol  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
trackback

[…] Dişilikler Erillikler ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiler […]